Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 7 5 6 2
Today: 2.083
Yesterday: 5.503
This week: 21.222
This month: 89.536
Total: 12.087.562
 

Quản lý video Quản lý video