Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 4 7 4 3 4 9
Today: 2.080
Yesterday: 6.210
This week: 20.374
This month: 101.022
Total: 9.474.349
 

Quản lý video Quản lý video