Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 2 0 5 3 3 6
Today: 1.801
Yesterday: 5.283
This week: 35.225
This month: 153.763
Total: 10.205.336
 

Quản lý video Quản lý video