Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 2 8 7 5 7
Today: 6.030
Yesterday: 13.467
This week: 0
This month: 380.184
Total: 13.328.757

Mapa del lloc web Mapa del lloc web

 

Quản lý video Quản lý video