Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 2 8 6 8 5 7
Today: 3.529
Yesterday: 4.044
This week: 3.529
This month: 112.150
Total: 9.286.857

Mapa del lloc web Mapa del lloc web

 

Quản lý video Quản lý video