Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 5 1 0 3 0
Today: 4.870
Yesterday: 9.780
This week: 41.426
This month: 168.458
Total: 19.851.030

STT Tiêu đề Số liệu File đính kèm
 

Quản lý video Quản lý video