Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 7 6 2 4
Today: 2.145
Yesterday: 5.503
This week: 21.284
This month: 89.598
Total: 12.087.624
 

Quản lý video Quản lý video