Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 7 1 6 4 2
Today: 4.393
Yesterday: 9.881
This week: 62.328
This month: 274.491
Total: 17.171.642
 

Quản lý video Quản lý video