Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 8 6 2 2 6
Today: 1.526
Yesterday: 6.839
This week: 15.114
This month: 67.789
Total: 9.086.226
 

Quản lý video Quản lý video