Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 1 5 1 6
Today: 1.540
Yesterday: 1.619
This week: 15.176
This month: 83.490
Total: 12.081.516
 

Quản lý video Quản lý video