Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 2 1 7 7 4 4
Today: 44.272
Yesterday: 42.781
This week: 254.202
This month: 974.969
Total: 8.217.744
 

Quản lý video Quản lý video