Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 2 3 5 1 2 3
Today: 1.926
Yesterday: 5.304
This week: 22.371
This month: 22.371
Total: 18.235.123
 

Quản lý video Quản lý video