Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 1 4 1 7 3
Today: 4.590
Yesterday: 12.573
This week: 43.061
This month: 95.736
Total: 9.114.173
 

Quản lý video Quản lý video