Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 0 4 4 9 8
Today: 113
Yesterday: 1.916
This week: 5.666
This month: 38.032
Total: 10.504.498
 

Quản lý video Quản lý video