Visualització d'enquestes Visualització d'enquestes

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 7 5 4 0 5 2
Today: 16.999
Yesterday: 12.804
This week: 85.020
This month: 332.441
Total: 13.754.052
 

Quản lý video Quản lý video