THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 2 7 2 1 6
Hôm nay: 5.577
Hôm qua: 7.024
Tuần này: 17.612
Tháng này: 144.644
Tổng cộng: 19.827.216

Các phường thuộc Quận Hải Châu

1. Phường Thanh Bình :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 66 Ông Ích Khiêm

- Điện thoại                                :0236. 3822519

- Diện tích                                  :1.5661 km2  

- Dân số                                     :21.922 người

- Mật độ dân số                         :13.998 người/km2

2. Phường Thuận Phước :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 88 Đống Đa

- Điện thoại                               :0236.3822552

- Diện tích                                 :2.4081 km2

- Dân số                                    :19.150 người

- Mật độ dân số                         :7.952 người/km2

3. Phường Thạch Thang :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 136 Quang Trung

- Điện thoại                              :0236.3822601

- Diện tích                                :1.0026 km2

- Dân số                                  :16.670 người

- Mật độ dân số                       :16.627 người/km2

4. Phường hải Châu 1 :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : K48/49 Phan Châu Trinh

- Điện thoại                              :0236.3822611

- Diện tích                                :0.9181 km2

- Dân số                                   :13.336 người

- Mật độ dân số                       :14.526 người/km2

5. Phường Hải Châu 2 :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 38 Triệu Nữ Vương

- Điện thoại                             :0236.821207

- Diện tích                               :0.3542 km2

- Dân số                                  :13.224 người

- Mật độ dân số                      :37.335 người/km2

6. Phường Phước Ninh :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 90 Lê Đình Dương

- Điện thoại                             :0236.3822951

- Diện tích                               :0.5429 km2

- Dân số                                 :10.221 người

- Mật độ dân số                     :18.827 người/km2

7. Phường Hòa Thuận Tây :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 28 Nguyễn Khoái

- Điện thoại                             :0236.3618575

- Diện tích                               :8.4877 km2

- Dân số                                  :13.195 người

- Mật độ dân số                      :1.555 người/km2

8. Phường Hòa Thuận Đông :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 452 Trưng Nữ Vương

- Điện thoại                             :0236.3618904

- Diện tích                               :1.1645 km2

- Dân số                                 :14.541 người

- Mật độ dân số                     :12.487 người/km2

9. Phường Nam Dương 

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 199 Hoàng Diệu

- Điện thoại                            :0236.3897286

- Diện tích                              :0.2393 km2

- Dân số                                :8.503 người

- Mật độ dân số                     :35.533 người/km2

10.  Phường Bình Hiên :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 279 Hoàng Diệu

- Điện thoại                            :0236.3822955

- Diện tích                             :0.5036 km2

- Dân số                               :12.377 người

- Mật độ dân số                   :24.577 người/km2

11. Phường Bình Thuận :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 165 Trưng Nữ Vương

- Điện thoại                              :0236.3822953

- Diện tích                                :0.5220 km2

- Dân số                                  :13.540 người

- Mật độ dân số                      :25.939 người/km2

12. Phường Hòa Cường Bắc :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 388 Núi Thành

- Điện thoại                            :0236.3622903

- Diện tích                              :3.4634 km2

- Dân số                                :24.577 người

- Mật độ dân số                     :7.096 người/km2

13. Phường Hòa Cường Nam :

- Địa chỉ trụ sở UBND phường : 672 Núi Thành

- Điện thoại                            :0236.644212

- Diện tích                              :2.1102 km2

- Dân số                                :19.932 người

- Mật độ dân số                     :9.446 người/km2

 

Quản lý video Quản lý video