THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 0 2 0 9 1 1
Hôm nay: 20.751
Hôm qua: 36.618
Tuần này: 57.369
Tháng này: 778.136
Tổng cộng: 8.020.911
Quy định mới về lập hồ sơ công việc 03/04/2013

Ngày 08 tháng 4 năm 2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. Tại Điều 35 của Nghị định này quy định: “Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, kiểm ...

UBND quận thực hiện cấp đồng thời giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 21/03/2013

Bắt đầu từ ngày 20/3/2013 UBND quận Hải Châu triển khai thực hiện quy trình cấp đồng thời nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận.

Hoàn thiện tổ chức, bộ máy cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên 07/02/2013

Từ đầu năm 2011, Phòng Nội vụ quận Hải Châu thực hiện thêm chức năng quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn quận. Nhiệm vụ cụ thể đối với việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên được thực h...

UBND quận Hải Châu tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và phát động thi đua năm 2013 04/02/2013

Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2013, UBND quận Hải Châu tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và phát động thi đua năm 2013. Về dự Hội nghị có đồng chí Võ Công Chánh, Phó Giám đốc...

Thêm 01 đề án cải tiến thủ tục hành chính được đưa vào áp dụng. 29/01/2013

         Phòng Tài chính và Kế hoạch đã triển khai xây dựng đề án “Giải pháp cải tiến quy trình thanh lý tài sản đối với các đơn vị, địa phương thụ hưởng ngân sách quận”

Đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, địa phương của quận Hải Châu năm 2012 24/01/2013

Thực hiện Quyết định số 10597/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan hành chính, đ...

Kiểm tra Cải cách hành chính, thực hiện Chỉ thị 04, Văn thư-Lưu trữ của năm 2012 tại các đơn vị thuộc quận Hải Châu 18/01/2013

Trong năm 2012, công tác cải cách hành chính của quận Hải Châu đã được triển khai khá đồng bộ các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dự...

Cuộc vận động 3 hơn trong công tác cải cách hành chính 14/01/2013

Thực hiện cuộc vận động “3 hơn” trong công tác cải cách hành chính do Sở Nội vụ và Thành đoàn Đà Nẵng phát động. UBND quận Hải Châu đã triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức l...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ 03/01/2013

Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với tiêu đề “Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền...

UBND quận Hải Châu tổ chức tập huấn Phần mềm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả CCHC và phần mềm khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến 27/12/2012

Ngày 26/12/2012, UBND quận Hải Châu đã tổ tập huấn Phần mềm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả CCHC và phần mềm khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến cho Lãnh đạo và cán bộ phụ trách ...

 

Quản lý video Quản lý video