THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 1 7 5
Hôm nay: 1.994
Hôm qua: 8.697
Tuần này: 33.432
Tháng này: 10.691
Tổng cộng: 20.345.175
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Phan Thị Thắng Lợi - Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về việc xử lý hoạt động nuôi trồng thủy hải sản lồng bè tự p... 08/11/2021

Thông báo kết luận Hội ý Lãnh đạo UBND quận 25/10/2021

THÔNG BÁO kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Duy- Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp triển khai lập lại trật tự đô thị các chợ trên địa bàn quận 21/10/2021

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh-Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 40 năm 2021 07/10/2021

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi giao ban định kỳ UBND quận tháng 9 năm 2021 05/10/2021

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận tại cuộc họp giao ban ... 13/09/2021

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận tại cuộc họp... 13/09/2021

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận tại cuộc họp giao ban ... 05/09/2021

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận tại cuộc họp giao ban ... 04/09/2021

Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạ... 01/09/2021

 

Quản lý video Quản lý video