THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 4 1 5 2 8
Hôm nay: 2.128
Hôm qua: 44.261
Tuần này: 70.001
Tháng này: 120.221
Tổng cộng: 16.241.528
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận 30/06/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận, tại cuộc họp rà soát các dự án trên địa bàn quận 30/06/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận, tại cuộc họp rà soát các dự án trên địa bàn quận 26/06/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 25 năm 2020 19/06/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, tại cuộc họp xử lý kiến nghị của công dân tại khu nhà, đất số 08-10... 12/06/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Đề án “Phát triển doanh nghiệp quận... 05/06/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại Hội nghị sơ kết công tác chống thất thu thuế năm 2018-2019 02/06/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận, tại cuộc họp rà soát các dự án trên địa bàn quận ngày 29 tháng 5 năm 2020 01/06/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu về thống nhất chủ trương danh mục công trình xây dựng cơ bản dự kiến đầu t... 29/05/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp đánh giá lại Phương án Tổ chức công tác thu gom rác thải phục vụ... 28/05/2020

 

Quản lý video Quản lý video