THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 1 8 9 2 6 9
Hôm nay: 4.995
Hôm qua: 7.116
Tuần này: 19.784
Tháng này: 184.517
Tổng cộng: 19.189.269
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thanh - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp xây dựng kế hoạch giải tỏa, di dời các khu tập thể xuống cấp D, C, ... 26/01/2021

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội y Lãnh đạo UBND quận Tuân 05 năm 2021 25/01/2021

Thông báo kết luận Tuần 4 năm 2021 21/01/2021

Thông báo kết luận Tuần 03 năm 2021 15/01/2021

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội y Lãnh đạo UBND quận Tuân 03 năm 2021

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch TT UBND quận, tại cuộc họp triển khai đảm bảo trật tự đô thị khu vực chợ Đầu Mối Hòa Cư... 14/01/2021

Kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh – Chủ tịch UBND quận tại buổi họp chuẩn bị nội dung báo cáo UBND thành phố về các đồ án quy hoạch và phương án ... 11/01/2021

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch TT UBND quận, tại cuộc họp xử lý kính vàng phản quang tại công trình Tòa nhà SHB Đà Nẵn... 04/01/2021

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp rà soát đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 30/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong việc triển khai thí điểm áp dụng... 29/09/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 39 năm 2020 23/09/2020

 

Quản lý video Quản lý video