THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 3 3 0 2 4
Hôm nay: 6.171
Hôm qua: 10.187
Tuần này: 0
Tháng này: 93.726
Tổng cộng: 12.633.024
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 43 năm 2019 22/10/2019

Ngày 21/10/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 43/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết quả ...

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp thống nhất chủ trương danh mục công trình Xây dựng cơ bản dự kiến đầu tư xây ... 16/10/2019

Ngày 15/10/2019, sau khi các thành viên Ủy viên UBND quận xem xét và có ý kiến đối với danh mục công trình xây dựng cơ bản dự kiến đầu tư xây mới trong năm 2020 (đợt 4) theo Tờ Trình số 432/TTr-PTCKH...

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về xây dựng Khu dân cư điện tử 10/10/2019

Ngày 09/10/2019, đồng chí Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp triển khai việc xây dựng Khu dân cư điện tử. Sau khi nghe các đơn vị: phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Ban quản l...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy - Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp triển khai Công văn số 6249/UBND-SXD ngày 16/9/2019 của ... 05/10/2019

Ngày 04/10/2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận - Nguyễn Minh Huy đã chủ trì cuộc họp triển khai Công văn số 6249/UBND-SXD ngày 16/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến dự án Nâng ...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 39 năm 2019 24/09/2019

Ngày 23/9/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 39/2019. Tham dự buổi họp có các đ/c trưởng phòng Quản lý đô thị, Tài chính-Kế hoạch,...

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Anh - Chủ tịch UBND quận, tại Hội nghị Sơ kết công tác quản lý TTĐT trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2019 theo Ch... 25/08/2019

Ngày 24 tháng 8 năm 2019, đồng chí Lê Anh - Chủ tịch UBND quận, đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác quản lý TTĐT trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2019 theo Chỉ thị 21/CT-TU và Phần mềm quản lý đô th...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 34 năm 2019 20/08/2019

Ngày 19/8/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 34/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết quả c...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 33 năm 2019 13/08/2019

Ngày 12/8/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 33/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết quả c...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 32 năm 2019 06/08/2019

Ngày 05/8/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 32/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết quả c...

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 27 năm 2019 02/07/2019

Ngày 01/7/2019, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần thứ 27/2019. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo kết ...

 

Quản lý video Quản lý video