THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 9 7 0 7 5 5
Hôm nay: 3.510
Hôm qua: 6.388
Tuần này: 9.898
Tháng này: 158.455
Tổng cộng: 17.970.755
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp rà soát đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 30/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong việc triển khai thí điểm áp dụng... 29/09/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 39 năm 2020 23/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu về việc xây dựng đô thị thông minh tại quận Hải Châu giai đoạn 2018-... 22/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận về thống nhất chủ trương bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản dự kiến đầu ... 22/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận về việc thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch theo Chương trình hành động t... 18/09/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi họp liên quan đến phương án đầu tư hệ thống camera giám ... 16/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận, tại cuộc họp rà soát báo cáo quy mô, chủ trương đầu tư các công trình XDCB dự ki... 16/09/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 38 năm 2020 16/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận, tại buổi làm việc về triển khai dự án chợ Nại Hiên 07/09/2020

 

Quản lý video Quản lý video