Thông báo về việc tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2018 21/06/2018

Thực hiện Công văn 3218/SNV-CCVC ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành...

Tổng đài 1022 triển khai mới nhiều tiện ích tra cứu thông tin qua mạng xã hội Zalo 19/06/2018

Hiện nay, xu hướng sử dụng mạng xã hội để mở rộng và kết nối thông tin giữa người dân và các cơ quan chính quyền thành phố Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ phía cộng...

Kế hoạch chuyển đổi mã mạng 19/06/2018

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018 14/06/2018

Thông cáo về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 09/06/2018

Một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức tại các trường Mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018 06/06/2018

Một số nội dung thi tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018 31/05/2018

Hội đồng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018 thông báo một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển như sáu:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi giáo viên mầm non 2018 29/05/2018

Thời gian tổ chức ôn thi tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018 28/05/2018

Thông báo về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ (2016-2021) 16/05/2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Sau khi UBND thành phố phê chuẩn bổ sung một đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận. UBND quận Hải Châu phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch, các...