Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 1 5 0 8 4
Hôm nay: 1.000
Hôm qua: 15.538
Tuần này: 66.172
Tháng này: 50.935
Tổng cộng: 17.515.084
Thông báo: Tuyển dụng công chức phường năm 2020 03/12/2020

UBND quận Hải Châu thông báo Danh sách kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu đợt 2, năm học 2019-2020... 19/11/2020

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo: Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND... 07/10/2020

Về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảu quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/10/2020

Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng 01/10/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp rà soát đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 30/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong việc triển khai thí điểm áp dụng... 29/09/2020

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND quận Tuần 39 năm 2020 23/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu về việc xây dựng đô thị thông minh tại quận Hải Châu giai đoạn... 22/09/2020

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận về thống nhất chủ trương bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản dự kiến đầu... 22/09/2020