Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 4 0 5 4 3
Hôm nay: 1.143
Hôm qua: 44.261
Tuần này: 69.016
Tháng này: 119.236
Tổng cộng: 16.240.543
BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA II NĂM 2020 TẠI HUẾ 20/07/2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC THÁNG 5/2020 07/06/2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC THÁNG 4/2020 06/05/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban Quan lý An toàn thực phẩm 13/04/2020

Quyết định: Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình số 35-CTr/TU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết... 09/04/2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC THÁNG 3/2020 01/04/2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC THÁNG 2/2020 03/03/2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC THÁNG 1/2020 03/02/2020

Bộ thủ tục hành chính quận, huyện, phường xã 2019 - 2020 10/09/2019

Hải Châu: Triển khai hẹn giờ giao dịch qua Tổng đài 0236, 1022 và Trang thông tin điện tử (http://bhxhdanang.gov.vn) từ ngày 01/4/2019 02/04/2019

Hải Châu: Triển khai hẹn giờ giao dịch qua Tổng đài 0236, 1022 và Trang thông tin điện tử (http://bhxhdanang.gov.vn) từ ngày 01/4/2019