Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 0 9 7 7 3 8
Hôm nay: 3.314
Hôm qua: 5.823
Tuần này: 14.730
Tháng này: 201.241
Tổng cộng: 20.097.738
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận và UBND 13... 30/09/2021

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận Hải Châu 30/09/2021

Thông báo: Về việc tuyển dụng công chức tại UBND quận Hải Châu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2021 23/09/2021

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÁNG 8/2021 06/09/2021

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÁNG 9/2021 06/09/2021

Hướng dẫn đăng ký dự tuyển viên chức online 26/08/2021

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÁNG 7/2021 06/08/2021

V/v triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 27/07/2021

THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Hải Châu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 22/07/2021

Thực hiện Công văn số 4537/UBND-KGVX ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Bộ phận tiếp nhận và trả...

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÁNG 6/2021 06/07/2021