Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 2 5 1 1 6
Hôm nay: 3.477
Hôm qua: 7.024
Tuần này: 15.512
Tháng này: 142.544
Tổng cộng: 19.825.116
Quyết định: về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 07/05/2021

KẾ HOẠCH Về việc thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện chuyên đề “Tập trung đầu tư phát... 16/03/2021

Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao quận năm 2021 10/02/2021

BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch số 3130/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thành phố thực hiện Chương trình số 43-Ctr/TU ngày 18/2/2020 của Ban... 09/02/2021

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 10/12/2020

BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 02/12/2020

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH MỤC CẦN THU HỒI ĐẤT 09/07/2020

KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát 20/06/2020

KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của UBND thành phố giao 01/03/2020

Quyết định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hải Châu 08/02/2020