Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 1 8 7 8 7
Hôm nay: 1.594
Hôm qua: 8.946
Tuần này: 28.971
Tháng này: 84.303
Tổng cộng: 20.418.787
THÔNG BÁO Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hải Châu 09/11/2021

BÁO CÁO Tổng két tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn quận Hải Châu 30/06/2021

BÁO CÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực Lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp... 22/06/2021

BÁO CÁO Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 18/05/2021

BÁO CÁO Tổng kết 18 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số giai đoạn 2003 – 2020 trên địa bàn quận 23/04/2021

BÁO CÁO Kết quả thống kê đất đai năm 2020 quận Hải Châu 29/01/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày... 19/11/2020

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường (số liệu tính từ... 05/06/2020

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh Quý I năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường 18/03/2020

BÁO CÁO Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn quận Hải... 03/10/2019