Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 0 9 7 9 8 1
Hôm nay: 3.557
Hôm qua: 5.823
Tuần này: 14.973
Tháng này: 201.484
Tổng cộng: 20.097.981
BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận Hải Châu tháng 11 năm 2020 19/11/2020

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận Hải Châu tháng 10 năm 2020 18/10/2020

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020 17/07/2020

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 10/06/2020

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020 17/04/2020

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh tháng 5 năm 2019 22/05/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh tháng 4 năm 2019 22/04/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 12/03/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 11/03/2019

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019 23/02/2019