Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 4 2 5 0 0
Hôm nay: 6.010
Hôm qua: 9.236
Tuần này: 0
Tháng này: 267.910
Tổng cộng: 17.442.500
BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh tháng 5 năm 2019 22/05/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh tháng 4 năm 2019 22/04/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 12/03/2019

BÁO CÁO Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 11/03/2019

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019 23/02/2019

Kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng năm 2019 02/01/2019

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 10/07/2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 18/05/2018

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2018 24/04/2018

Tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2018 26/03/2018