Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 0 9 7 9 7 7
Hôm nay: 3.553
Hôm qua: 5.823
Tuần này: 14.969
Tháng này: 201.480
Tổng cộng: 20.097.977
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng năm 2030 19/06/2021

Những câu hỏi then chốt và giải đáp về chuyển đổi số. 03/04/2021

Quyết định số 377/QĐ-BTTTT - Phê duyệt Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 30/03/2021

Kỳ 18 (kì cuối): Sau chính phủ số là gì? 24/03/2021

Kỳ 17: Đào tạo kỹ năng số như thế nào? 23/03/2021

Kỳ 16: Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào? 22/03/2021

Kỳ 15: Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào? 19/03/2021

Kỳ 14: Cẩm nang cho cơ quan nhà nước 18/03/2021

Kỳ 13: Quản trị nội bộ đã thay đổi như thế nào? 17/03/2021

Kỳ 12: Khách hàng đã thay đổi như thế nào? 16/03/2021