Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 0 3 8 8 2
Hôm nay: 4.752
Hôm qua: 9.314
Tuần này: 14.066
Tháng này: 69.398
Tổng cộng: 20.403.882
KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH “NGƯỜI VĂN MINH KHÔNG SỬ DỤNG TÚI NYLON” 05/11/2021

Đồng hành cùng các sáng kiến của tuổi trẻ phường nhà, chung tay bảo vệ môi trường, ngày 31/10/2021, UBND, Đoàn Thanh niên phường Hải Châu I đã ra quân Chiến dịch “Người văn minh KHÔNG sử dụng túi...

BÁO CÁO Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 27/10/2021

KẾ HOẠCH Tổ chức tổng dọn vệ sinh, thu gom vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận 10/09/2021

Lãnh đạo Quận uỷ, UBND quận Hải Châu kiểm tra thực thế các công trình xây dựng trên địa bàn 31/07/2021

Sáng ngày 29/7/2021, Lãnh đạo Quận uỷ, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra thực tế tại các công trình xây dựng trên địa bàn quận. Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ,...

Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án “Xây dựng Hải Châu – quận Môi trường” giai đoạn 2013-2020 12/07/2021

KẾ HOẠCH Về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hải Châu năm 2021 05/07/2021

BÁO CÁO Tổng két tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn quận Hải Châu 30/06/2021

CHUNG TAY THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “3 HƠN” 12/06/2021

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2021, Đoàn thanh niên - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu I phối hợp thực hiện Công trình "Mảng xanh công sở"; "Nhà vệ sinh xanh-đẹp"; “Góc...

Hải Châu triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2021 11/06/2021

Thực hiện Công văn số 2120/STNMT-CCMT ngày 01/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” trên địa bàn thành phố năm 2021, UBND quận...

BÁO CÁO Về việc kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 08/06/2021