Thuận Phước: Tổ chức Hội nghị triển khai giám sát hoạt động của đại biểu dân cử năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 09/04/2018 Lượt xem: 40

Chiều ngày 06/4, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Thuận Phước tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát đại biểu dân cử năm 2018.

Quan cảnh hội nghị

         Trong năm 2017, việc đẩy mạnh công tác phối hợp giám sát, phản biện giữa UBMTTQVN và các Hội - đoàn thể phường đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực. UBMTTQVN phường đã xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể tại cơ sở; kết quả giám sát cho thấy, đa số đảng viên đương chức gương mẫu, nghiêm túc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW; phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức được cải thiện rõ rệt; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên; đại biểu HĐND quận, phường phát huy được vai trò chức trách nhiệm vụ của mình. Không có bộ phận, cá nhân nào vi phạm nghiêm trọng Luật CBCC, Luật TCCQĐP, Luật Giám sát ĐBQH và ĐBHĐND, không có tiêu cực trong thi hành công vụ, CBCC chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị. Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh giám sát đối với cơ quan, đơn vị mà công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chính quyền địa phương duy trì thường xuyên, quan tâm đúng mức; công tác cải cách hành chính tại đơn vị được duy trì và đẩy mạnh.

         Theo Kế hoạch triển khai giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn phường năm 2018 có 05 nội dung nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và trách nhiệm của đại biểu dân cử trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong đó, chú trọng giám sát kết quả giải quyết những vấn đề mà nhân dân kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri; đặc biệt là giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của các vị đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trước cử tri tại các hội nghị vận động bầu cử; tác phong, phong cách của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên... Quá trình giám sát phải bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện giám sát không làm cản trở đến hoạt động bình thường của tổ chức và đại biểu dân cử./.

UBND phường Thuận Phước

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: