Một số nội dung thi tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 31/05/2018 Lượt xem: 526

Hội đồng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018 thông báo một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển như sáu:

I. Về nội dung thi tuyển

1. Môn thi tính điểm

a) Thi kiến thức chung: (thời gian 120 phút, điểm tính hệ số 1, thang điểm 100)

Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung khác có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo hiện nay.

Tài liệu ôn thi:

- Luật Giáo dục (Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014): Chương I, Chương IV;

- Điều lệ trường Mầm non (Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGGĐT ngày 24/12/2015): Chương I (Điều 2,5), Chương II (Điều 6,13,14,18,19);

- Thông tư số 28/2016/TT-BGD ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Luật Viên chức năm 2010:  Chương II, Chương III (mục 3,4, 6), Chương V

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 phần thi

- Thi viết (thời gian 180 phút, điểm tính hệ số 1, thang điểm 100): Thiết kế một hoạt động học có chủ định cho trẻ ở độ tuổi mẫu giáo lớn (Mẫu giáo 5-6 tuổi) theo một trong các hoạt động sau:

+ Hoạt động Khám phá khoa học (theo một chủ đề cụ thể) thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức;

+ Hoạt động Giáo dục âm nhạc (theo một chủ đề cụ thể) thuộc lĩnh vực phát triển thẫm  mỹ;

+ Hoạt động làm quen văn học (theo một chủ đề cụ thể) thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ;

- Thi thực hành (thời gian chuẩn bị 15 phút, thời gian trình bày không quá 15 phút đối với mỗi thí sinh, điểm tính hệ số 2, thang điểm 100): Thiết kế hoạt động học

Trình bày một phần, một nội dung thiết kế đã soạn và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo về nội dung, phương pháp của thiêt kế hoạt động và các nội dung liên quan.

2. Môn thi điều kiện

a) Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh): Thời gian thi 60 phút, thang điểm 100

 Thi trắc nghiệm và tự luận

b) Tin học Văn phòng: Thời gian thi 30 phút, thang điểm 100

Thi trắc nghiệm

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian tổ chức thi tuyển

a) Ngày 14 tháng 6 năm 2018

- Buổi sáng: Thi Kiến thức chung

Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Thi thiết kế hoạt động học

Thời gian bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ

b) Ngày 15 tháng 6 năm 2018

- Buổi sáng:

+ Thi Ngoại ngữ (trừ thí sinh được miễn thi): Thời gian bắt đầu từ 08 giờ đến 09 giờ;

+ Thi Tin học (trừ thí sinh được miễn thi): Thời gian bắt đầu từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều:

Thi thực hành thiết kế hoạt động học : Thời gian bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

2. Địa điểm tổ chức khai mạc và thi tuyển

 Trường Trung học cơ sở Sào Nam, số 52 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Vậy, Hội đồng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018 thông báo để thí sinh tham gia dự tuyển được biết./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: