Hoạt động công tác Thanh tra quận.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 30/03/2017 Lượt xem: 19

Thực hiện Chương trình công tác thanh tra năm 2017 về tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/11/2014 của UBND quận về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Chương trình công tác thanh tra năm 2017 về tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/11/2014 của UBND quận về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quý I năm 2017, tại Hội trường phòng Giáo dục - Đào tạo quận Hải Châu, Thanh tra quận tổ chức 02 buổi Hội nghị tập huấn nghiệp vụ. Một buổi Hội nghị cho các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng ngành chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc quận Hải Châu; một buổi cho cán bộ tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của 13 phường và các phòng ngành, đoàn thể thuộc quận.

Đại diện lãnh đạo các phòng ngành, Hội - Đoàn thể quận tham dự Hội nghị

Nội dung hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư theo đúng quy trình tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014; thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ./.

Thanh tra quận.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: