Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Thanh tra nhân dân.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 30/03/2017 Lượt xem: 20

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND quận Hải Châu về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Từ ngày 03/3/2017 đến ngày 22/3/2017, tại Hội trường UBND phường Nam Dương và Trường Tiểu học Tây Sơn,

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND quận Hải Châu về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Từ ngày 03/3/2017 đến ngày 22/3/2017, tại Hội trường UBND phường Nam Dương và Trường Tiểu học Tây Sơn, Thanh tra quận phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị tuyên truyên phổ biến về nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân tại các trường học công lập trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.

Hội nghị có mời Đồng chí Nguyễn Đức Cam - Thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra thành phố đến dự và truyền đạt nội dung. Tham dự các buổi Hội nghị có 232 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trực thuộc Liên đoàn lao động quận.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Cam – Thanh tra viên cao cấp truyền đạt nội dung.

Hội nghị tập huấn, phổ biến nội dung của Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân; nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn ở các trường học về trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn đối với Ban thanh tra nhân dân; hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân tại các trường học giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc xây dựng chương trình, nội dung công tác và giải quyết kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân đối với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở./.

 

Thanh tra quận.

Chuyên mục, tin tức liên quan: