Kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của quận Hải Châu
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/12/2014 Lượt xem: 509

Giữ vững và tăng cường lãnh đạo của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, vị trí, chức năng là địa bàn chiến lược quốc phòng - an ninh, là trung tâm của Đà Nẵng về dịch vụ - thương mại - du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao; thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân… nhằm xây dựng quận Hải Châu thành đô thị kiểu mẫu của thành phố Đà Nẵng.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020

 

 

 

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

 

          1. Thuận lợi

 

          - Tình hình an ninh-chính trị và trật tự-an toàn xã hội trên địa bàn quận ổn định; những cơ chế chính sách mới của Đảng và Nhà nước ban hành từng bước đi vào cuộc sống và đã phát huy các nguồn nội lực đầu tư hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

 

          - Hải Châu là quận có vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng, được hưởng những lợi thế của thành phố, nhất là về đầu mối giao thông quan trọng như: đường bộ, đường biển, đường hàng không,... Đây chính là yếu tố quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ-thương mại và du lịch, tài chính, ngân hàng, tiền tệ.

 

          - Các thành tựu về kinh tế-xã hội đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề hết sức thuận lợi trong việc phát triển kinh tế-xã hội ở các năm sau. Công tác quản lý, điều hành của UBND quận, của các ban, ngành trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu giúp cho công tác chỉ đạo điều hành ngày càng được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

 

          2. Những khó khăn

 

          - Nền kinh tế quận với trình độ khoa học và công nghệ chưa cao; quy mô sản xuất nhỏ; cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực chưa chuyển dịch kịp thời theo sự biến động nhanh của thị trường; khả năng hội nhập kinh tế quốc tế còn thấp.

 

          - Đội ngũ cán bộ quản lý còn bất cập, các nhà doanh nghiệp giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề chưa nhiều. Số lượng lao động chưa có việc làm còn lớn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường còn nhiều phức tạp.

 

          - Tác động của giá cả, lạm phát, dịch bệnh tiếp tục xảy ra và các diễn biến thời tiết thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

 

  1. 1.Mục tiêu chung:

 

         Giữ vững và tăng cường lãnh đạo của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, vị trí, chức năng là địa bàn chiến lược quốc phòng - an ninh, là trung tâm của Đà Nẵng về dịch vụ - thương mại - du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao; thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân… nhằm xây dựng quận Hải Châu thành đô thị kiểu mẫu của thành phố Đà Nẵng.

 

  1. 2.Các chỉ tiêu chủ yếu:

 

         + Tổng giá trị sản xuất (GO) tăng bình quân 10,95%/năm, trong đó:

 

         - Ngành Dịch vụ tăng bình quân 12,16%/năm.

 

         - Ngành Công nghiệp (bao gồm cả xây dựng) tăng 7,76%/năm, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh tăng bình quân 7,86%/năm.

 

         + Kim ngạch xuất khẩu ngoài quốc doanh tăng bình quân 3,04%/năm.

 

         + Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 14,67%/năm, trong đó tổng mức bán lẻ tăng bình quân 12,62%/năm.

 

         + Tổng thu ngân sách tăng bình quân 6-7%.

 

         + Tổng chi ngân sách tăng bình quân 6-8%.

 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

 

a) Phát triển kinh tế

 

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ-Công nghiệp-Thuỷ sản, tập trung phát triển ngành Dịch vụ thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của quận, phát huy ưu thế vị trí trung tâm thành phố và sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật.

 

Vận dụng linh hoạt thẩm quyền được phân cấp trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thủ tục hành chính, linh hoạt trong huy động thuế, đặc biệt thực hiện tốt an ninh trật tự trên địa bàn ... để thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài địa bàn quận đầu tư và mở rộng kinh doanh sản xuất theo đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận. Cụ thể:

 

- Dịch vụ - thương mại, ưu tiên phát triển dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, hướng dẫn các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh theo định hướng như: hình thành các cụm dịch vụ thương mại - tiêu dùng có chất lượng cao; hoàn chỉnh mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại; xây dựng và cải tạo mạng lưới chợ theo quy hoạch; củng cố và phát triển các nhóm ngành dịch vụ mũi nhọn; kiên quyết giải tỏa chợ cóc, chợ tạm; định hướng xây dựng và phát triển các phố chuyên doanh: ẩm thực, thời trang, hàng điện tử, đi bộ, phố hoa, hàng lưu niệm….; khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh như: tài chính, tín dụng, ngân hàng, dịch vụ khoa học, thông tin truyền thông, thông tin kinh tế, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn, đầu tư, môi giới; đối với dịch vụ du lịch: khuyến khích xây dựng du lịch dọc đường sông để khám phá thành phố về đêm đồng thời xây dựng các hoạt động vui chơi giải trí như nhạc nước, các tụ điểm âm nhạc…

 

- Công nghiệp - xây dựng: Phát triển theo hướng công nghiệp sạch, có giá trị gia tăng cao (công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm), sản xuất hàng lưu niệm, mỹ nghệ, thêu mỹ thuật và nhóm ngành may mặc, thời trang, thực phẩm đồ uống… Khuyến khích đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng, quan tâm việc nâng cao trình độ tay nghề, công nghệ thi công.

 

- Thủy sản, nông nghiệp: Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và chuyển đổi tàu làm dịch vụ du lịch biển. Phát triển nông nghiệp đô thị: hoa, cây cảnh phục vụ tuyến phố hoa của thành phố và quận

 

Tổng giá trị sản xuất (GO) tăng bình quân 13,22%/năm. Kim ngạch xuất khẩu ngoài quốc doanh tăng bình quân 6,33%/năm. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 6-7%/năm. Tổng chi ngân sách tăng bình quân 6-8%/năm.

 

.        b) Quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và môi trường

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, nâng chuẩn về quản lý đô thị trong đội ngũ lãnh đạo quận và cơ sở; phấn đấu đến năm 2018, toàn bộ việc cấp phép được tiến hành qua mạng; nghiên cứu mở rộng 02 đến 03 kiệt, hẽm liên phường. Chỉnh trang đô thị, nâng cấp vỉa hè theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhất quán trong tổ chức thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Xây dựng hạ tầng các tuyến phố chuyên doanh hiện đại phù hợp không gian kiến trúc phục vụ dịch vụ du lịch; cho phép điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng, từng bước xóa bỏ sự xen kẽ, chồng lấn giữa các khu vực; xây dựng khu đô thị nén nhằm khai thác hiệu quả của hạ tầng, tăng tỷ lệ diện tích công viên; xử lý toàn bộ các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp.

 

Quy hoạch hoàn thiện cơ sở hạ tầng ngành y tế, nâng cấp bệnh viện Đa khoa Hải Châu với quy mô, tiêu chuẩn bệnh viện Hạng 1. Cải tạo, nâng cấp, xây mới trường học đáp ứng nhu cầu dạy và học của ngành giáo dục. Từng bước mở rộng, xây dựng và nâng cấp các tuyến đường nội thị kết hợp với chỉnh trang đô thị, ngầm hoá các kỹ thuật hạ tầng, xây dựng ít nhất 3-4 bãi đậu xe ở khu vực trung tâm. Chú trọng phát triển giao thông công cộng.

 

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong các tầng lớp nhân dân gắn với kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng quận môi trường”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phân loại rác thải tại nguồn”, thực hiện tốt việc thu gom rác; quản lý tốt các lô đất trống; phấn đấu đến 2020 hoàn thành việc chuyển đổi, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc 19 ngành nghề không được phép hoạt động trong khu dân cư; từng bước tách nước thải khỏi hệ thống thoát nước mưa, tăng tỷ lệ đấu nối bảo đảm 100% nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, 90% cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường; 100% đầm hồ được xử lý ô nhiễm.

 

          c) Tập trung giải quyết các vấn đề văn hoá-xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị

 

- Tiếp tục đầu tư cho giáo dục về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học hướng đến mục tiêu xây dựng nền giáo dục thân thiện, hiện đại, toàn diện, đồng đều hóa chất lượng giữa các trường trên địa bàn; phấn đấu: 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày vào năm học 2015-2016; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học biết bơi từ năm học 2016-2017, đến 2020 học sinh tốt nghiệp THCS đạt trình độ tiếng Anh chuẩn A2 và có 18 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 06 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, xây dựng 01 trường THCS chất lượng cao; thực hiện nghiêm công tác tuyển sinh đầu cấp và đảm bảo định mức học sinh/lớp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

- Hoàn thiện mô hình hoạt động của mạng lưới y tế, xây dựng bệnh viện Đa khoa Hải Châu trở thành bệnh viện hạng I với quy mô 400 giường. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế đi đôi với không ngừng nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Phấn đấu quản lý 100% cơ sở hành nghề y dược tư nhân, đảm bảo 100% trạm y tế phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đẩy mạnh xã hội hóa về y tế.

 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh liệt sỹ, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội khác trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu với việc xoá đói giảm nghèo, không để tái nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2015 xóa 100% hộ nghèo chuẩn 800.000đ/người/tháng, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 60%, tỷ lệ lao động học nghề được giải quyết việc làm đạt 80%; giải quyết việc làm cho 8.000 - 9.000 lao động/năm.

 

- Tăng đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn hóa, triển khai Đề án Quy hoạch và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao quận và cơ sở; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và Đề án XDNSVHVMĐT trên địa bàn quận đảm bảo chất lượng và hiệu quả; chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy, cờ bạc, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật theo Chỉ thị 24 của Thành ủy, Nghị quyết 05 của Quận ủy; nâng cao chất lượng phòng chống bạo lực gia đình. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% phường đạt chuẩn “văn minh đô thị”; hoàn thành xây dựng Trung tâm văn hóa quận trong năm 2016, đến năm 2020 hoàn thiện hệ thống các trung tâm văn hóa phường.

 

d) Xây dựng chính quyền

 

Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, đổi mới công tác điều hành của chính quyền theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, sát dân; thực hiện nghiêm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cơ quan hành chính; duy trì mối quan hệ thường xuyên, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn của quận với chính quyền 13 phường. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây, 3 chống” với kế hoạch cụ thể gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của CBCC,VC; đảm bảo thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tiếp cận thông tin, giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản xây dựng chính quyền điện tử quận và 13 phường; triển khai thí điểm công tác khoán quỹ lương đối với cấp phường, thí điểm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Quy tắc đô thị.

 

e) Củng cố quốc phòng- an ninh

 

Triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc gắn với phát triển kinh tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng vũ trang đủ sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng, tiếp tục đầu tư các công trình phòng thủ, đầu tư kinh phí xây dựng công trình chiến đấu theo kế hoạch, quy hoạch đến năm 2020.

 

Kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết 05-NQ/QU với phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; xử lý hiệu quả các loại tội phạm, không để hình thành băng nhóm tội phạm nguy hiểm như: xã hội đen, đòi nợ thuê, buôn bán ma túy... Phát huy cơ chế phối hợp các lực lượng trong thực hiện theo Quyết định 7661-QĐ/UBND của UBND thành phố về tuần tra, kiểm soát địa bàn     

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: