Tin xử phạt hành chính tuần 50, 51, 52 năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/01/2015 Lượt xem: 5

     Từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 đến ngày 2 tháng 1 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 2 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực BCVT-CNTT với tổng số tiền xử phạt là 20.500.000đ

Chuyên mục, tin tức liên quan: