Một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức tại các trường Mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 06/06/2018 Lượt xem: 154

Hội đồng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, năm 2018, như sau:

1. Thời gian nhận thẻ dự thi

- Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Hải Châu, số 270, đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

2. Nội quy thi được phổ biến tại buổi khai mạc kỳ thi tuyển viên chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2018, tại trường Trung học cơ sở Sào Nam, số 52, đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là một số nội dung của công tác thi tuyển viên chức sự nghiệp tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh tham gia dự tuyển được biết./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: