Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 01/04/2017 Lượt xem: 76

Tại Hội trường UBND quận Hải Châu, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 24/3/2017, tại Hội trường UBND quận Hải Châu, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tham dự tại Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố; Đại diện Tổ Thường trực Ban chỉ đạo; Đại diện Lãnh đạo phòng Thanh tra Cục Thống kê thành phố; Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế quận; Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế 13 phường; Cán bộ Văn phòng - Thống kê 13 phường.

Theo Kế hoạch, đối tượng điều tra là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… Qua đó, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý; bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp…

Các công tác chuẩn bị đã được Chi Cục Thống kê quận Hải Châu hoàn thành các bước như: Tập huấn nghiệp vụ tại Cục Thống Kê thành phố từ ngày 7/3 đến hết ngày 11/3/2017; Rà soát khối doanh nghiệp, lập danh sách khối hành chính sự nghiệp và đã chuyển về Ban Chỉ đạo thành phố vào ngày 20/3/2017; Tuyển chọn điều tra viên các cấp cho giai đoạn 1; Thời điểm tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp ngày vào 27/3/2017 và khối hành chính, sự nghiệp là ngày 01/4/2017. Việc điều tra áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Đ/c Đàm Thị Ái Cơ, Chi cục Trưởng Chi cục Thống Kê quận triển khai Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Lê Anh, Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế quận đã nhấn mạnh “Việc triển khai cuộc Tổng điều tra năm 2017 phải được triển khai một cách bài bản, nghiêm túc phải đáp ứng được những yêu cầu đề ra về chất lượng và tiến độ thời gian theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo thành phố quy định. Những số liệu có được từ cuộc Tổng điều tra là tài liệu quan trọng phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các cấp lãnh đạo trong thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai”. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Chi cục Thống kê quận cần kiện toàn Ban chỉ đạo, báo cáo toàn bộ khó khăn trong việc tổng điều tra; phối hợp các phòng, ban, ngành và các phường triển khai cụ thể từng nội dung; Phòng Tài chính - Kế hoạch quận thường xuyên liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố nhận danh sách các doanh nghiệp mới (nếu có biến động); Chi cục Thống kê quận phối hợp với Chi cục Thuế quận nhanh chóng hoàn thiện các chỉ tiêu liên quan đến khối doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh cá thể; UBND 13 phường thực hiện theo sự phân công của Ban chỉ đạo quận, báo cáo khó khăn, nắm rõ số liệu thực tế, đồng thời cử cán bộ tham dự các tập huấn theo đúng thành phần quy định.../.

Chi cục Thống kê quận.

Chuyên mục, tin tức liên quan: