Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 0 2 9 0 8 5
Hôm nay: 1.927
Hôm qua: 7.117
Tuần này: 22.251
Tháng này: 216.785
Tổng cộng: 18.029.085
Quận Hải Châu: Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “dân vận khéo”
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 14/10/2020 Lượt xem: 18

Sáng 13-10, báo cáo tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2020, Quận ủy Hải Châu cho biết, trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả. Quan điểm, nhận thức về sự lãnh đạo của Đảng và ý thức trách nhiệm của chính quyền, các ngành, địa phương về công tác vận động quần chúng nhân dân được nâng lên. Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều đổi mới.

Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai nhiệm vụ về dân vận được nâng cao, luôn sát với tình hình thực tế. Nhờ “dân vận khéo”, các địa phương đã huy động được tiềm năng, nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào việc phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thông qua xây dựng và triển khai các mô hình “dân vận khéo”, các địa phương, cơ sở đã động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực từ nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó việc nắm bắt tình hình nhân dân và dự báo sớm những vấn đề nảy sinh từ cơ sở được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, góp phần giải quyết vấn đề từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp.

Trong thời gian đến, quận Hải Châu xác định nhiệm vụ cần tiếp tục nâng cao các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các tầng lớn nhân dân; tăng cường truyên truyền, vận động và quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, phong trào thi đua “dân vận khéo”; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện dân vận để đạt được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần xây dựng quận Hải Châu nói riêng và thành phố nói chung.

Tại hội nghị, Quận ủy Hải Châu đã khen thưởng cho 24 tập thể, 19 cá nhân và 2 mô hình đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

LAM PHƯƠNG

Chuyên mục, tin tức liên quan: