Tin xử phạt hành chính tuần 4 năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/01/2015 Lượt xem: 7

        Từ ngày 19 tháng 01 đến ngày 23 tháng 01 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 38 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, 5 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và 31 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông với tổng số tiền xử phạt là 48.550.000đ

Chuyên mục, tin tức liên quan: