Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 8 5 2 3 5 1
Hôm nay: 9.058
Hôm qua: 12.243
Tuần này: 68.926
Tháng này: 319.235
Tổng cộng: 16.852.351
Tình hình thu chi ngân sách của quận Hải Châu đến ngày 09/07/2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/07/2015 Lượt xem: 8

       Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 nên ngay từ đầu năm UBND quận Hải Châu đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.

 

        Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 nên ngay từ đầu năm UBND quận Hải Châu đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015. Đến ngày 09/07/2015, tình hình thu chi ngân sách của UBND quận như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn là 373.126 triệu đồng, đạt 62,32% dự toán thành phố giao. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp là 230.250 triệu đồng, đạt 57,56% dự toán thành phố giao, thuế thu nhập cá nhân là 44.743 triệu đồng, đạt 90,39% dự toán thành phố giao, thu lệ phí trước bạ là 76.047 triệu đồng, đạt 66,13% dự toán thành phố giao.  

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 301.490 triệu đồng, đạt 58,00% dự toán dự toán thành phố giao. Trong đó, chi ngân sách cấp quận là 237.208 triệu đồng và ngân sách cấp phường là 64.282 triệu đồng. Phân theo nội dung chi: chi thường xuyên là 296.435 triệu đồng và chi đầu tư phát triển là 5.055 triệu đồng.

Chuyên mục, tin tức liên quan: