Danh sách các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn quận trong năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/08/2015 Lượt xem: 5

        Thực hiện theo nội dung chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, UBND quận Hải Châu thông báo các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn quận trong năm 2015.          

       Danh sách các doanh nghiệp  

Chuyên mục, tin tức liên quan: