Thuận Phước: Kỳ họp thứ tư (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 03/05/2017 Lượt xem: 72

Sáng ngày 27/4/2017, Thường trực HĐND phường Thuận Phước triệu tập Kỳ họp thứ tư (kỳ họp bất thường) HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua Đề án và ra Nghị quyết về sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường.

     Sáng ngày 27/4/2017, Thường trực HĐND phường Thuận Phước triệu tập Kỳ họp thứ tư (kỳ họp bất thường) HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua Đề án và ra Nghị quyết về sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường. 

     Dự kỳ họp có đ/c Nguyễn Thị Lệ - Phó Chủ tịch HĐND quận; các vị đại biểu HĐND quận được bầu trên địa bàn phường; đại biểu HĐND phường khóa XI; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN, các ban ngành, Hội - Đoàn thể phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận 30 khu dân cư.

Hình ảnh tại kỳ họp.

     Trên cơ sở Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND thành phố về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tại kỳ họp, đại diện Thường trực UBND phường đã báo cáo tóm tắt Đề án và tờ trình của UBND phường về việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức và hoạt động tổ dân phố trên địa bàn phường Thuận Phước. Theo đó, qua quá trình khảo sát thực tế địa bàn các khu dân cư, UBND phường tiến hành chia tách và sắp xếp lại các tổ dân phố mới trên cơ sở 112 tổ dân phố hiện trạng và các khu dân cư thuộc các dự án đang triển khai theo hướng tổng số tổ dân phố được tổ chức lại là 60 tổ dân phố mới, đảm bảo số lượng hộ dân trong tổ từ 60 đến 80 hộ/tổ dân phố có 56 tổ, dưới 50/hộ có 3 tổ và trên 90 hộ có 1 tổ dân phố; số hộ trong tổ được tính theo nóc nhà thực tế hiện có đồng thời tùy theo ranh giới giữa các tổ dân phố phù hợp về vấn đề liên cư liên địa. Các tổ dân phố được sắp xếp lại và thực hiện đánh số thứ tự Tổ dân phố 01, 02, 03…60 theo trình tự các đơn vị bầu cử từ số 01 đến số 09 và cho đến hết các khu vực trên địa bàn.

     Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, các vị đại biểu HĐND phường đã thảo luận về Đề án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức và hoạt động Tổ dân phố. Các đại biểu đều nhất trí với chủ trương sáp nhập và đưa ra Nghị quyết về việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức và hoạt động Tổ dân phố trên địa bàn phường với 28/28 đại biểu HĐND phường biểu quyết nhất trí thông qua tại kỳ họp; tiếp theo đó, Thường trực HĐND phường hoàn chỉnh Nghị quyết thông qua Đề án và báo cáo HĐND quận và HĐND thành phố quyết định vào kỳ họp giữa năm 2017. Sau khi có Nghị quyết HĐND thành phố thì địa phương tiến hành hiệp thương bầu Tổ trưởng, giới thiệu Tổ phó dân phố theo tinh thần Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ./.

Phường Thuận Phước.

Chuyên mục, tin tức liên quan: