Công bố Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Thanh tra quận Hải Châu về thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại phường Thạch Thang niên độ năm 2016.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 22/04/2017 Lượt xem: 13

Ngày 17/4/2017, tại UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Thanh tra quận Hải Châu tiến hành công bố Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại phường Thạch Thang niên độ năm 2016.

Ngày 17/4/2017, tại UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Thanh tra quận Hải Châu tiến hành công bố Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 28/3/2017 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại phường Thạch Thang niên độ năm 2016. Bà Nguyễn Thị Lãnh - Chánh Thanh tra quận là Trưởng đoàn thanh tra đồng thời trực tiếp Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Văn Cư – Phó Chánh Thanh tra quận, Phó Trưởng đoàn thanh tra phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo UBND phường có sự phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn làm việc.

Thay mặt UBND phường, ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường phát biểu sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra, cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn trong thời gian Đoàn làm việc tại đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Cư – Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra.

Thanh tra quận.

Chuyên mục, tin tức liên quan: