Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tháng 11/2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/11/2015 Lượt xem: 9

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tháng 11/2015

 

Các đơn vị thuộc quận tiếp nhận 44 đơn, nội dung đơn là những kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai; việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ; việc gây ô nhiễm môi trường,… Kết quả các phòng, UBND các phường đã kiểm tra, xử lý và giải quyết 42/44 đơn kiến nghị phản ánh của công dân (các phòng 2/2 đơn; các phường 40/42 đơn) theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định.

Nguồn Thanh tra quận Hải Châu

Chuyên mục, tin tức liên quan: