Tìm kiếm
 
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN HẢI CHÂU
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 28/12/2015 Lượt xem: 29


 

        Công tác tiếp công dân: các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 408 lượt công dân, trong đó: Chủ tịch UBND quận tiếp định kỳ hàng tuần 6 lượt người; Ban Tiếp công dân UBND quận tiếp 35 lượt người; các phòng ngành tiếp 43 lượt và UBND các phường tiếp 324 lượt người.

        Nội dung của công dân kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm không gian hẻm kiệt; việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ và QSHNO; xin tách thửa, chuyển mục đích sử dụng; gây ô nhiễm môi trường,…Ngoài ra thực hiện Công văn số 9524/UBND-TCD ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Kế hoạch số 2343/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND quận Hải Châu ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/11/2014. Kế hoạch đã được phổ biến và triển khai thực hiện tại các đơn vị.

        Tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh: các cơ quan hành chính thuộc quận tiếp nhận 226 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: Các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 33 đơn, UBND các phường tiếp nhận 193 đơn.

Kết quả đã xem xét xử lý, giải quyết 224/226, còn 2 đơn các đơn vị đang xem xét giải quyết theo quy định. Các phòng giải quyết 33/33 đơn; các phường giải quyết 191/193 đơn.

        Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

UBND quận tiếp nhận 06 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo của công dân. Qua kết quả giải quyết 6 đơn khiếu nại, trong đó: ban hành 01 quyết định giải quyết tranh chấp, 02 thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại; 01 thông báo đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại; 01 công văn trả lời đơn, 01 quyết định giải quyết khiếu nại; Tỷ lệ khiếu nại sai chiếm tỉ lệ 83,33% (5/6 đơn).

        Tiếp nhận đơn tố cáo

        Trong giải quyết 4 đơn tố cáo đã ban hành 01 kết luận nội dung tố cáo và 3 công văn về việc trả lời, chuyển đơn tố cáo. Tỷ lệ tố cáo sai chiếm 25% (1/4 đơn), tố cáo có đúng có sai chiếm 75% ( 3/4 đơn).

        Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo  

        Thực hiện Kế hoạch số 10590/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Gọi tắt là Đề án 1.1133; căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 25/01/2014 của UBND quận. Năm 2015, Thanh tra quận ban hành Kế hoạch số 12/KH-TTr ngày 03/3/2015, tổ chức tuyên truyền Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân đến 5 phường thuộc quận ( phường Hải Châu II, Thanh Bình, Nam Dương, Bình Hiên, Thạch Thang). Thành phần được tuyên truyền là lãnh đạo, cán bộ tham mưu giải quyết đơn KNTC các phòng ngành; lãnh đạo UBND, các hội đoàn thể phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể khu dân cư,…

         Tài liệu đã in gồm 6.600 tờ gấp để phát đến tận tay người dân được tuyên truyền. Đến nay đã tổ chức tuyên truyền tại 5 phường theo kế hoạch, tổng số lượt người tham dự là 776 người.

       Như vậy từ khi thực hiện Đề án 1-1133 đến nay tại quận Hải Châu đã thực hiện 12 buổi hội nghị tuyên truyền, in phát 14.025 tờ gấp, số lượt người tham dự là 2.121 người (trong đó 1 buổi hội nghị tuyên truyền tại UBND quận có 170 người; 11 buổi tại 9 phường có 1.951 người tham dự)


Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Quản lý video Quản lý video

Bản đồ Bản đồ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 2 1 9 8 7 6 0
Hôm nay: 1.479
Hôm qua: 4.652
Tuần này: 8.359
Tháng này: 62.929
Tổng cộng: 22.198.760

UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 270 Trần Phú -Q.Hải Châu- TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (84236) 3827970 - 3561188 - Fax: ( 84236) 3872774

Email: quanhaichau@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Bà Phan Thị Thắng Lợi - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

 

Đăng nhập