Tin xử phạt hành chính tuần 29 năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/07/2015 Lượt xem: 5

Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 15 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 2 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực BCVT-CNTT, 9 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông và 2 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng với tổng số tiền xử phạt là 29.250.000đ

Chuyên mục, tin tức liên quan: