Tin xử phạt hành chính tuần 32 năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/08/2015 Lượt xem: 9

Từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 22 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 21 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông với tổng số tiền xử phạt là 23.500.000đ

Chuyên mục, tin tức liên quan: