Tin xử phạt hành chính tuần 38 năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/09/2015 Lượt xem: 27

Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 4 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 2 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực ANTT, PCCC , 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao với tổng số tiền xử phạt là 30.500.000đ

Chuyên mục, tin tức liên quan: