Tin xử phạt hành chính tuần 47 năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 25/11/2015 Lượt xem: 26

Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 11 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 6 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông, 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại, 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường, 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm và 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh với tổng số tiền xử phạt là 35.750.000đ

Chuyên mục, tin tức liên quan: