Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 2 4 6 6 2
Hôm nay: 3.023
Hôm qua: 7.024
Tuần này: 15.058
Tháng này: 142.090
Tổng cộng: 19.824.662
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch số 3130/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thành phố thực hiện Chương trình số 43-Ctr/TU ngày 18/2/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 09/02/2021 Lượt xem: 118

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành bổ sung tính năng xuất bản thông tin quỹ đất bố trí tái định cư tại Cổng thông tin đất đai thành phố Đà Nẵng: Tổng số lô quản lý thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố là 24.000 lô, số lô được tích hợp trên phần mềm là 12.117 lô. Link: https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/

Hoàn thành và đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý và khai thác quỹ đất Link: http://210.245.20.135:3903/#/quy-dat-tdc

Đã hoàn thiện dữ liệu quỹ đất đầu tư: Số lô theo quản lý là 316 lô, hiện tại đã đưa thông tin lên phần mềm là 258 lô Link:
https://gisportal.danang.gov.vn/portal/apps/webappviewer/index.html?id=481097f
2975f463ab25c96afde297d6f
)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: