Các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn quận trong năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/05/2016 Lượt xem: 7

       Thực hiện theo nội dung chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, UBND quận Hải Châu thông báo các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn quận trong năm 2016.      

       Danh sách các Doanh nghiệp mới thành lập

Chuyên mục, tin tức liên quan: