Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 5 2 0 5 6
Hôm nay: 8.197
Hôm qua: 9.239
Tuần này: 8.197
Tháng này: 154.905
Tổng cộng: 17.052.056
Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2016 Lượt xem: 17

Công tác thanh tra: Thanh tra quận đã tiến hành 04 cuộc thanh tra. Trong đó có: 02 cuộc thanh tra TCNS, yêu cầu đơn vị sai phạm nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 34.272.000đ (Trường Mầm non Bình Minh: 11.752.000đ; Phường Thanh Bình: 22.520.000đ); 01 cuộc thanh tra đột xuất công tác tuyển sinh đầu cấp tại các trường tiểu học, trung học cơ sở; 01 cuộc thanh tra đột xuất về công quản lý tài chính, tổ chức hoạt động đối với các nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân quận Hải Châu. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Trong 9 tháng đầu năm 2016, các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 416 lượt công dân, trong đó: Lãnh đạo UBND quận tiếp định kỳ 10 lượt người; Ban tiếp công dân tiếp 20 lượt người; các phòng ngành tiếp 32 lượt và UBND các phường tiếp 354 lượt người. -Tiếp nhận 210 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: Các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 36 đơn, UBND các phường tiếp nhận 174 đơn. Kết quả đã xem xét xử lý, giải quyết 208/210 theo quy định.(các phòng giải quyết 36/36 đơn; các phường giải quyết 172/174 đơn). Còn 02 đơn các phường đang xem xét giải quyết theo quy định. - Tiếp nhận 02 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo.Kết quả giải quyết đã ban hành 02 quyết định giải quyết khiếu nại; 01 kết luận nội dung tố cáo. Tỷ lệ khiếu nại đúng chiếm tỉ lệ 50% (1/2 đơn); khiếu nại đúng 01 phần chiếm 50% (1/2 đơn); tố cáo sai chiếm 100% (1/1 đơn). Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo Thực hiện Kế hoạch số 10590/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” - Gọi tắt là Đề án 1.1133. Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 25/01/2014 của UBND quận, trong 09 tháng đầu năm 2016 Thanh tra quận đã tổ chức tuyên truyền tại 04 phường còn lại được thực hiện trong giai đoạn 2 của Đề án 1-1133 (Phường Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, Phước Ninh, Hòa Cường Bắc) Tài liệu in gồm 6.400 tờ gấp để phát đến tận tay người dân được tuyên truyền; mời báo cáo viên là lãnh đạo Thanh tra thành phố truyền đạt nội dung tuyên truyền. Đến nay đã tổ chức tuyên truyền xong tại 04 phường theo kế hoạch. Tổng số lượt người tham dự là 910 người. Ngày 01 tháng 7 năm 2016, UBND quận Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết Đề án 1-1133. Hội nghị có 95 đại biểu là các ông bà đại diện Thanh tra thành phố, Quận ủy Hải Châu, các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND quận, các hội đoàn thể, các phòng ngành; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các phường thuộc quận tham dự. Như vậy, trong 03 năm thực hiện Đề án 1-1133 tại quận Hải Châu đã thực hiện 16 buổi hội nghị tuyên truyền, in phát 20.425 tờ gấp, số lượt người tham dự là 3.031 người. Tổng kinh phí được duyệt để thực hiện Đề án là 45.000.000đ. Đề án 1-1133 tại quận Hải Châu đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng: Thực hiện Công văn số 810/TTTP-TTPCTN ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015, UBND quận có Văn bản số 1562/UBND-TTr ngày 10/11/2015 hướng dẫn các đơn vị triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015. Qua báo cáo số 28/BC-UBND ngày 01/02/2016 về việc kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015, toàn quận có 89 đơn vị trực thuộcthực hiện kê khai, với 519 người thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai, tự kê khai. Trong đó, những người có nghĩa vụ kê khai thuộc Thành ủy quản lý 13 người; những người kê khai thuộc Quận uỷ quản lý 161 người và UBND quận quản lý 345 người. Việc kê khai, công khai bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện đúng quy định. Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1075/KH-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016, UBND quận ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 25/02/2016 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 và đã triển khai đến 32 phòng, ngành và đoàn thể thuộc quận./.                                                   Nguồn tin từ Thanh tra quận

Chuyên mục, tin tức liên quan: