Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/10/2016 Lượt xem: 87

Sáng 07/10/2016, Quận ủy Hải Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thương quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.    

 

       Sáng 07/10/2016, Quận ủy Hải Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đ/c Võ Văn Thương - UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải Châu, chủ trì hội nghị cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận; Lãnh đạo các Cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể quận; Bí thư các TCCSĐ trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy 13 phường; Báo cáo viên Quận ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy 13 phường …

 

 

QU-CT05a

Ảnh 1: Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW

 

       Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thương quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể…

 

       Đ/c Võ Văn Thương đề nghị các TCCSĐ trực thuộc chỉ đạo việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 10-KH/TU, Kế hoạch số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Kế hoạch số 30-KH/QU, ngày 19/9/2016 của BTV Quận ủy về “nghiên cứu, quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn quận toàn khóa 2016 – 2021”; đồng chí cũng yêu cầu trực tiếp Bí thư cấp ủy phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; gắn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú; triển khai nghiêm túc, kịp thời công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

 

       Tại Hội nghị này, Đ/c Võ Văn Thương đã thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy chứng kiến đại diện cấp ủy 47 TCCSĐ trực thuộc đăng ký nội dung đột phá của địa phương, đơn vị mình để thực hiện làm theo Bác. Nhiều nội dung đăng ký sáng tạo, gần gũi, thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị cụ thể tại địa phương, đơn vị như: xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với phong cách: “nghe dân nói, nói dân nghe” (Đảng bộ phường Hòa Thuận Đông); Thực hiện phong trào “nụ cười thân thiện”, xây dựng hình ảnh người đảng viên, cán bộ chiến sĩ tận tụy, gần dân, sát dân trong lực lượng công an quận Hải Châu (Đảng bộ Công an Quận); Tăng cường kiểm soát chi ngân sách Nhà nước để phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm (Chi bộ Kho bạc nhà nước quận); Nâng cao sự hài lòng của người bệnh lên đến 93,5% (Đảng bộ Trung tâm Y tế quận); Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững (Chi bộ công ty cổ phần VTB & TMKT Trung Hưng) …

 

 

QU-CT05b

Ảnh 2: Đ/c Võ Văn Thương - UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải Châu

chứng kiến nội dung đăng ký của Đảng bộ Quân sự quận

QU-CT05c

Ảnh 3: Đ/c Võ Văn Thương chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc

QU-CT05d

Ảnh 4: Bản đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW toàn khóa 2016-2021

 

 

       Với phương châm“sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”, Đ/c Võ Văn Thương tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy

Chuyên mục, tin tức liên quan: