Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp rà soát công tác triển khai lắp đặt và bảo trì hệ thống camera giám sát an ninh.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 05/06/2017 Lượt xem: 21

Ngày 01 tháng 6 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác triển khai lắp đặt và bảo trì hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn quận.

        Tham dự cuộc họp gồm có đại diện Lãnh đao Công an quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận, Chủ tịch UBND 13 phường thuộc quận.

        Sau khi đồng chí Lê Cao Tâm, Phó trưởng Công an quận báo cáo công tác triển khai lắp đặt và bảo trì hệ thống camera giám sát an ninh và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp; đồng chí Lê Anh - Chủ tịch UBND quận kết luận như sau:

  1. Nhiêm vụ chung:

Trưởng các phòng, ngành quận, Chủ tịch UBND 13 phường thuộc quận tiếp tục vận động cán bộ công chức,viên chức, người lao động, nhân dân địa phương lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại nhà riêngtheo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận tại Công văn số 1023/UBND-VP ngày 11/8/2016 đạt kết quả.

  1. Giao công an quận:

        Chỉ đạo Công an phường yêu  cầu 100% chủ  các  nhà  cho  thuê  trọ  trên  địa  bàn phường phải lắp đặt camera để giám sát an ninh, trật tự.

        Sắp xếp lịch để Chủ tịch UBND quận trực tiếp làm việc với các nhà mạng:  Viettel,VNPT,  FPT  để  hỗ  trợ  dung  lượng  và  phí  thuê  bao  nối  mạng  hệ thống  camera  giám  sát  an  ninh  trên  địa  bàn  quận,  hoàn  thành  trước  ngày 09/6/2017.

  1.  Giao Phòng Nội vụ quận:

        Chịu trách nhiệm thống kê, tổng hợp danh sách CBCCVC các phòng, ngành quận và UBND13 phường thuộc quận đã lắp hệ thống camera tại nhà riêng, nếu đơn vị nào lắp đặt 100% thì đề xuất Chủ tịch UBND quận khen thưởng.

  1. Giao UBND 13 phường:
  1. Thống kê, lập danh sách những nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, báo cáo kết quả về UBND quận.
  2. Kiểm tra việc lắp đặt camera tại nhà riêng của  CBCCVC.
  3. Chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp quận tiến hành  các biện pháp xử phạt các hộ cho thuê nhà trọ nếu không lắp đặt camera, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.
  4. Tiếp tục vận động nhân dân lắp đặt camera tại  nhà riêng và các điểm công cộng, tối thiểu mỗi tổ dân phố phải lắp đặt 01 camera để giám sát an ninh, hoàn thành trước ngày 30/9/2017. Đồng thời, vận động, kêu gọi tài trợ kinh phí để duy trì hoạt động hệ thống camera tại các khu dân cư.
     
Chuyên mục, tin tức liên quan: