Kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp xử lý các hộ dân sinh sống trên ghe thuyền tại khu vực Đảo Xanh
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 06/06/2017 Lượt xem: 73

Ngày 30 tháng 5 năm 2017, đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp xử lý các hộ dân sinh sống trên ghe thuyền tại khu vực Đảo Xanh, phường Hòa Cường Bắc.

        Tham dự cuộc họp gồm có đại diện Lãnh đao: HĐND quận, Công an quận, Biên phòng Cửa khẩu  cảng Đà Nẵng, Văn phòng HĐND & UBND quận, Trưởng các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận, Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty TNHH Công viên Châu Á, Xí nghiệp Môi trường Sông Biển,  Chủ  tịch  UBND  phường  Hòa  Cường  Bắc,  Trưởng  Công  an  phường  Hòa Cường Bắc.

        Sau khi đồng chí Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Bắc báo cáo tình trạng các ghe thuyền neo đậu tại khu vực Đảo Xanh và ý kiến phát  biểu của  các thành viên  tham dự cuộc họp; đồng chí Lê Anh - Chủ tịch UBND quận kết luận như sau:

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

a) Tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường trên sông, không cho ghe thuyền neo đậu tại khu vực này và  báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND quận.

b) Thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực lòng sông phía bờ Tây cầu Rồng đến cầu Hòa Xuân.

c) Hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia xử lý.

2. Giao Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận

a)  Kiểm tra, tháo dỡ các bậc cấp lên, xuống và các cọc neo đậu tàu của các hộ dân sinh sống  trên ghe thuyền tại khu vực Đảo Xanh.

b)  Sau khi hoàn thành việc lập lại trật tự tại khu vực Đảo Xanh, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận lập biên bản bàn giao cho Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Bắc chịu trách nhiệm quản lý địa bàn.

3. Đề nghị Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng

Trực tiếp làm việc với chủ các ghe thuyền thường xuyên vào đánh bắt và sinh sống tại khu vực Đảo Xanh, yêu cầu các chủ phương tiện trên có bản cam  kết không được vào đánh bắt, neo đậu và sinh sống trên ghe thuyền tại khu vực nêu trên.

4. Giao Ban Chỉ huy quân sự quận

Kiểm tra lại các Kế hoạch phối hợp xử lý tình huống A2 của Ban chỉ huy quân sự phường Hòa Cường Bắc  cùng với Công an phường.

5. Giao UBND phường Hòa Cường Bắc

a) Chủ trì, phối hợp với Biên Phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Cô ng an quận và các đơn vị có liên quan tiếp làm việc với chủ các ghe thuyền thường xuyên vào đánh bắt và sinh sống tại khu vực Đảo Xanh, yêu cầu các chủ phương tiện trên có bản cam kết không được vào đánh bắt, neo đậu và sinh sống trên ghe thuyền tại khu vực nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND quận  trước ngày 02/6/2017.

b)  Phối hợp với Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận và các đơn vị liên quan kiểm tra, tháo dỡ các bậc cấp lên, xuống và các cọc neo đậu tàu của các hộ dân sinh  sống  trên  ghe  thuyền  tại  khu  vực  Đảo  Xanh,  báo  cáo  kết  quả  về  Chủ  tịch UBND quận trước ngày 02/6/2017.

c)  Sau  khi  nhận  bàn  giao  từ  Đội  kiểm  tra  Quy  tắc  đô  thị  quận,  Chủ  tịch UBND phường chịu trách nhiệm quản lý địa bàn, nếu để tình trạng trên tái diễn thì Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận.

6. Giao Phòng Nội vụ quận

Chịu  trách  nhiệm  theo  dõi,  kiểm  tra,  giám  sát  nếu  UBND  phường  Hòa Cường Bắc để cho các hộ dân sinh sống trên ghe thuyền tại khu vực Đảo Xanh tiếp tục tái diễn thì sẽ xem xét trừ 1 0 điểm thi đua khen thưởng của đơn vị trong năm 2017.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: