Hải Châu 1: Đảng ủy phường học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/11/2016 Lượt xem: 21

    Sáng ngày 28/10/2016, tại Hội trường UBND phường Hải Châu 1, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016.

       Sáng ngày 28/10/2016, tại Hội trường UBND phường Hải Châu 1, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí UVBTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng các ban ngành, Hội - Đoàn thể phường và cấp ủy chi bộ trực thuộc.

 

    hc1-ct05

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

   Hội nghị đã tập trung làm rõ những điểm mới của Chỉ thị 05 so với Chỉ thị 03 trước đây. Việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Qua đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

 

 

       Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 

       Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của BCT, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 24/10/2016 về việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai đến Chi bộ, Hội, đoàn thể. Theo đó, Đảng bộ đăng ký nội dung đột phá với Đảng bộ quận Hải Châu về “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, gần dân, liêm khiết”,Chi bộ trực thuộc, Hội, đoàn thể chính trị: Cấp ủy, Đoàn thể đăng ký với Đảng bộ nội dung đột phá của chi bộ, đơn vị mình phù hợp với đặc điểm, tình hình; cá nhân xây dựng kế hoạch hằng năm trong tháng 01 của năm đó, cuối năm, tự đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, Đảng ủy phường.

 

       Với lòng biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hải Châu 1 tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nhiều năm qua, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đề ra./.

 

Phường Hải Châu 1.

ư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016.
Chuyên mục, tin tức liên quan: