Thông báo văn bản mới ban hành của trung ương - Quyết đinh số 754/NQ-TTg
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 13/06/2017 Lượt xem: 89

        Ngày 31 tháng 5 năm 2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 754/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

        UBND quận Hải Châu đăng tải toàn bộ nội dung của Quyết định này để các Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ và các Cơ sở đào tạo được biết .(Tải xuống tại đây)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan: