Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2018-2019
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 27/07/2018 Lượt xem: 4321

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm học 2018-2019.

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2018-2019 (có Danh sách kèm theo).

1. Mần non

2. Tiểu học : 

- Thể dục

- Tiếng Anh

- Tin

- Tổng phụ trách đội

- Văn hóa

3. Trung học cơ sở:

- Anh văn

- Hóa

- Lịch sử

- Ngữ Văn

- Sinh

- Tin

- Toán

- Tổng phụ trách đội

- Vật lý

Trên đây là thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu năm học 2018-2019./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: