Kết luận của đồng chí Lê Anh – Chủ tịch UBND quận về giải quyết các kiến nghị liên tuyến cống thoát nước tổ 32, phường Hòa Cường Nam.
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 19/06/2017 Lượt xem: 57

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, đồng chí Lê Anh – Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện và giải quyết các kiến nghị của các hộ dân liên quan đến việc tháo dỡ nhà xây trái phép trên tuyến cống tại tổ 32, phường Hòa Cường Nam, đồng chí đã có ý kiến kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

  1. Liên quan đến các kiến nghị của hộ dân:
  1. Đồng ý hỗ trợ tiền đối với các hộ có nhà trọ đang cho thuê nằm trong phạm vi tuyến cống buộc phải tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng.
  2. Thống nhất chủ trương cho phép tạm thời tồn tại phần không gian nhà từ tầng 02 lấn trên tuyến cống.
  3. Tiến hành việc kiểm định tài sản, vật kiến trúc nhà hộ ông Nguyễn Văn Ngà; Có văn bản tham mưu UBND quận trình UBND thành phố cho chủ trương bố trí hộ ông Ngà 01 lô đất tại khu Nam Cầu Cẩm Lệ và hỗ trợ kinh phí di dời, thuê nhà ở tạm.
  4. Đối với hộ ông Nguyễn Minh, lập thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất theo quy định cho hộ ông Minh.
  1. Liên quan đến việc triển khai thi công tuyến cống:
  1. Tiếp tục vận động các hộ dân chấp hành nghiêm chủ trương và tự tháo dỡ các công trình, nhà xây dựng lấn chiếm trên tuyến cống.
  2. UBND phường tổng hợp khối lượng, kinh phí vận chuyển toàn bộ giá hạ, xà bần báo cáo Lãnh đạo UBND quận phê duyệt làm cơ sở thực hiện việc vận chuyển.
  3. Tìm thuê tạm nhà ở cho hộ ông Nguyễn Văn Ngà để bàn giao mặt bằng chuẩn bị triển khai thi công tuyến cống.
  4. Giao trưởng ban quản lý công trình XDCB Lập các thủ tục XDCB theo quy định.
Chuyên mục, tin tức liên quan: