Một số nội dung thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Hải Châu, năm học 2018-2019
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 27/07/2018 Lượt xem: 2830

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2018-2019 thông báo một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển như sau:

I. VỀ NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Môn thi tính điểm

a) Thi kiến thức chung: (thời gian 120 phút, điểm tính hệ số 1, thang điểm 100)

Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung khác có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo hiện nay.

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 phần thi

- Thi viết (thời gian 180 phút, điểm tính hệ số 1, thang điểm 100);

- Thi thực hành (thời gian chuẩn bị 15 phút, thời gian trình bày không quá 15 phút đối với mỗi thí sinh, điểm tính hệ số 2, thang điểm 100).

c) Nội dung thi từng môn cụ thể sẽ được phổ biến trong ngày tổ chức ôn thi.

2. Môn thi điều kiện

a) Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh): Thời gian thi 60 phút, thang điểm 100

 Thi trắc nghiệm và tự luận

b) Tin học Văn phòng: Thời gian thi 30 phút, thang điểm 100

Thi trắc nghiệm

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ÔN THI, NHẬN THẺ DỰ THI

1. Thời gian ôn thi: Ngày 31 tháng 7 năm 2018

- Buổi sáng: 08 giờ, đối với thí sinh dự thi ở bậc học mầm non và tiểu học

- Buổi chiều: 14 giờ, đối với thí sinh dự thi ở bậc học Trung học cơ sở

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2-UBND quận Hải Châu, số 270, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Thời gian nhận thẻ dự thi: Thí sinh nhận thẻ dự thi sau buổi tổ chức ôn tập.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian tổ chức thi tuyển

a) Ngày 15 tháng 8 năm 2018

- Buổi sáng: Thi Kiến thức chung, thời gian bắt đầu từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Thi chuyên ngành (soạn giáo án), thời gian bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ.

b) Ngày 16 tháng 8 năm 2018

Thi thực hành: Thời gian bắt đầu từ 07 giờ 30 phút

c) Ngày 17 tháng 8 năm 2018

- Buổi sáng:

+ Thi Ngoại ngữ (trừ thí sinh dự tuyển môn ngoại ngữ và thí sinh được miễn thi): Thời gian bắt đầu từ 08 giờ đến 09 giờ;

+ Thi Tin học (trừ thí sinh dự tuyển môn Tin học và thí sinh được miễn thi): Thời gian bắt đầu từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút.

2. Địa điểm tổ chức khai mạc và thi tuyển

 Trường Tiểu học Phù Đổng, số 34 đường Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Vậy, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, năm học 2018-2019 thông báo để thí sinh tham gia dự tuyển được biết./.

Chuyên mục, tin tức liên quan: