Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Anh, Chủ tịch UBND quận, tại buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty Văn hóa Phương Nam, các phòng ngành liên quan về Hội sách Hải Châu – thành phố Đà Nẵng năm 2018, “Thành phố sách” và Vườn sách trên địa bàn quận
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 19/06/2017 Lượt xem: 28

Ngày 16/6/2017, đ/c Lê Anh, Chủ tịch UBND quận đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty Văn hóa Phương Nam và các phòng ngành liên quan thuộc quận về Hội sách Hải Châu-Thành phố Đà Nẵng năm 2018, “Thành phố sách” và Vườn sách trên địa bàn quận. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Văn hóa Phương Nam trình bày dự thảo, đồng chí Lê Anh – Chủ tịch UBND quận, kết luận như sau:

1. Văn phòng HĐND-UBND quận:

a) Tham mưu UBND quận có văn bản xin chủ trương của UBND thành phố, các Sở Ban ngành liên quan thành phố về các nội dung:

- Thời gian, địa điểm tổ chức Hội sách.

- Đăng ký các điểm quảng bá, tuyên truyền cho Hội sách và đề nghị miễn phí quảng cáo; xin phép sử dụng tạm thời vỉa hè tại khu vực tổ chức.

b) Phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:

- Hoàn chỉnh biên bản buổi làm việc làm cơ sở đính kèm theo văn bản xin chủ trương của UBND thành phố, các Sở Ban ngành liên quan thành phố về các nội dung phục vụ cho công tác chuẩn bị và tổ chức Hội sách năm 2018.

- Làm Tờ trình đề nghị UBND quận ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc và các Tiểu ban trực thuộc Hội sách. Hoàn thành trước 05/7/2017.

- Hoàn thiện các nội dung liên quan phục vụ cho buổi làm việc giữa UBND quận với Sở Ban ngành thành phố.

c) Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận chuẩn bị các nội dung liên quan của phía UBND quận.

d) Phối hợp với Công ty Văn hóa Phương Nam, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao, các phòng ngành liên quan thuộc quận bàn bạc, trao đổi để thống nhất đề xuất từ 5-6 chủ đề của Hội sách 2018.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Văn hóa-Phương Nam và yêu cầu các phòng: Văn hóa-Thông tin, Văn hóa-thể thao, Giáo dục-Đào tạo, Quản lý đô thị quận:

a) Khẩn trương phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND quận trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

b) Đề nghị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam chủ trì triển khai mời các công ty phát hành sách, các nhà xuất bản, nhà sách trong và ngoài nước đăng ký gian hàng tại Hội sách năm 2018.

Chuyên mục, tin tức liên quan: