Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 1 8 3 0 1
Hôm nay: 1.108
Hôm qua: 8.946
Tuần này: 28.485
Tháng này: 83.817
Tổng cộng: 20.418.301
Phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 14/10/2021 Lượt xem: 8

Sáng 13-10, Ban Tuyên giáo Quận ủy, UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu ký kết chương trình phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, chương trình tập trung vào các nội dung: chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả lthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách của bộ, ngành Trung ương, địa phương; Tham mưu cho Quận ủy, các cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm; các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm; trực tiếp cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến.
Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực thi pháp luật, góp phần tích cực triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát  triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

LAM PHƯƠNG

Chuyên mục, tin tức liên quan: