Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 1 8 9 9 9
Hôm nay: 1.806
Hôm qua: 8.946
Tuần này: 29.183
Tháng này: 84.515
Tổng cộng: 20.418.999
HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBKT QUẬN ỦY VỚI CÁC ĐẢNG ỦY CÔNG AN, ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ, THANH TRA, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 15/10/2021 Lượt xem: 21

Thực hiện Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCHTW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ quận và Quy chế làm việc của UBKT Quận ủy, ngày 14/10/2021 UBKT Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 giữa UBKT Quận ủy Hải Châu với Đảng ủy Công an quận, Đảng ủy Quận sự quận, Thanh tra quận, Viện kiểm sát nhân dân quận và Tòa án nhân dân quận.

 

Tham dự và chứng kiến buổi ký kết có đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy và Thường trực Quận ủy. Các đơn vị đã thống nhất và ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, UBKT Quận ủy sẽ xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của quận, tạo mối quan hệ gắn bó trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể là phối hợp thực hiện các Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng trong kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các dấu hiệu, biểu hiện sai phạm; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Quang Hùng - UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan, cụ thể: Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đã được Quận ủy, BTV Quận ủy quy định và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, nhất là UBKT Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy nhằm bảo đảm việc tham mưu, giúp Quận ủy, BTV Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng; UBKT Quận ủy và các cơ quan nội chính quận tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã được ký nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp tham mưu Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình phục vụ công tác phối hợp giữa UBKT Quận ủy với các cơ quan nội chính quận trong xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ, chi bộ của cơ quan, đơn vị theo hướng chuyên sâu, chuyên đề nhất là chuyên đề trọng điểm, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời coi trọng việc thực hiện chế độ trao đổi thông tin, báo cáo giữa UBKT Quận ủy và các cơ quan khối nội chính quận; coi trọng công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của các cơ quan, cấp ủy và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao nhận thức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ khối nội chính quận.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Chuyên mục, tin tức liên quan: